Synlige gaspriser og noteringer på vej til Europa, det bliver bedre at være kunde.

http://www.prleap.com/pr/198188/

Thrifty

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Autogas kunne løse en masse problemer i Danmark

Luftforurening i danske storbyer

Fremtidens scenario betyder at alle skal til at have en ny bil.
Dieselbilerne er de værste til at svine med partikler.

Tænk hvis der kunne køres på autogas i Danmark. I Tyskland er der mulighed for at købe 130 helt nye modeller der kan switche mellem benzin og autogas. Forureningen nedsættes markant. At afgiften på autogas i Danmark er 4,5 gange højere end i Tyskland og momsen også 6% højere forklarer ikke alene hvorfor.  Det er også et spørgsmål om vilje og “evne” hos den etablerede gasindustri til nytænkning. Med “evne” forståes tilpasning af omkostningsstruktur, avance og ledelse, så autogassen kan sælges til samme priser før afgift som i resten af Europa.

Udgivet i Autogas, Uncategorized | Skriv en kommentar

Højesteretsdom i EU gør det nu muligt at fylde KOMPOSIT gasflasker fuldt lovligt til videresalg i Danmark

Igår blev det så endeligt slået fast ved højesteretsdom, at nu kan alle gasflasker inkl. KOMPOSIT, fyldes af alle gasselskaber og vigtigst; videresælges af forhandlerleddet.

Nu kan du endeligt selv bestemme over den gasflaske som du har købt og betalt.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0046:DA:HTML

Artikel 5 og 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at de ikke giver indehaveren af en eksklusiv licens til at anvende kompositflasker til gas, der skal genbruges, og hvis form er beskyttet som tredimensionelt varemærke, og hvorpå indehaveren har anbragt sit navn og logo, som er registrerede som ord- og figurmærker, ret til at modsætte sig, at disse flasker – efter at være blevet købt af forbrugerne, som efterfølgende har opbrugt den gas, der oprindeligt var indeholdt deri – af en tredjemand mod betaling ombyttes med kompositflasker, der er påfyldt gas, som ikke hidrører fra denne indehaver, medmindre indehaveren kan påberåbe sig en rimelig grund i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104.

Der er ingen tvivl om, at denne dom vil skabe yderligere konkurrence.

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | 2 kommentarer

NYT DME projekt, hvor DME og propan mixes i højtemperaturovn

Qgas.dk er indgået i et helt nyt og temmelig banebrydende projekt, hvor DME og propan mixes i en højtemperaturovn. Teknologien er relativt simpel, men vi benytter vores erfaring fra tidligere projekter udført for Teknologisk Institut og Volvo.

Projektet vil blive beskrevet i detaljer senere. Hvis du vil vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte mig på bnl@qgas.dk.

Formålet med dette er at skabe en konstruktion, der er mere energirigtig, med lavere driftsomkostninger og endeligt finde nye veje for den teknologi, der tordner frem rundt om Danmark.

Udgivet i Uncategorized | Tagget | Skriv en kommentar

DME – fremtidens flaske- og tankgas.

DME er fremtidens flaskegas og diesel brændstof.

DME TRUCK

DME TRUCK

Hvad er DME?
DME har været kendt i rigtig mange år som DiMethylEther, og er et molekyle fra ætergruppen, der består af 2 kulstofatomer, 1 iltatom og 6 brintatomer.
DME opfører sig nøjagtig ligesom flaskegas, og opbevares under tryk i nøjagtig samme slags gastanke og gasflasker. Den store forskel er, at DME kan udvindes af affald og biomasse – men selvfølgelig også udfra fossile brændstoffer – særlig nemt fra naturgas. Udvindingen sker via en simpel proces, hvor der først dannes methanol(træsprit). Processerne foregår ved hjælp af katalysatorer og en særlig syntese proces udviklet af det danske firma Haldor Topsøe.

DME til komfuret og gasapparatet
I Kina anvendes DME allerede rent eller som opblanding med traditionel flaskegas (propan og butan).  Der skal selvfølgelig test af gasudstyr og wobbeindeks mm. til,  før man kan tage DME i brug direkte på danske gasapparater. Det kræver en omstillingsproces, og helt nye regelsæt. I mellemtiden har man en enestående mulighed for et gennemføre en forskning, der ikke behøver at koste mange penge, og finde ud af hvordan DME kan håndteres. I Kina benyttter man modellen r&D, hvor research delen betyder ofte ingenting, men Development er det vigtigste. Derfor kan man nu købe DME gas som kinesisk forbruger.
DME soder ikke overhovedet, så kulilte er ikke problemet. Der er dog sikkerhedsaspekter, som der skal tages højde for, og herunder hører pakningsmaterialer, idet DME har en lav kinematisk viskositet samt kan opløse visse gummiarter – det betyder helt specielle krav til pakningsmateriale og metode – og kan begrænse anvendelsen for en start.

Men DME er i særdeleshed interessant, fordi det er et brændstof, der udleder mindre CO2 per energienhed udviklet, kan produceres af biomasse, giver en super ren forbrænding – ingen sod(ilt er allerede tilstede i brændstoffet – hvilket er en kæmpefordel) og endeligt kan det bruges som dieselbrændstof(ingen bankning ved højere kompressionstryk -15 bar).

DME som motorbrændstof
Statoil, Haldor Topsøe og Volvo arbejdede i 1990′ erne tæt sammen om et DME projekt – og her blev der dengang brugt op mod 50 millioner DKK på at udvikle fremtidens díesel brændstof. Motoren fungerede fint på test lastbilen med common rail indsprøjtning, men DME er flygtigt, og den største udfordring var tætheden af ventilerne samt at håndtere en væskeformig æter i et indsprøjtningssystem for flydende brændstof. Idag er man så langt, at der har kørt test lastbiler siden 2005. Den store test for Volvo slutter til næste år, hvor 14 lastbiler har kørt på ren DME i Sverige i en årrække.

I Danmark er der netop afsluttet et forskningsprojekt på DTU, hvor man blander forskellige typer brændstof med ilt, og den brandbare blanding selvantænder under kompressionen(HCCI). Her var hovedbrændstoffet DME, men kombinationen af diesel og DME er interessant. Dette har været brugt i årevis i en række lande rundt om Danmark. Her er tilsætningsbrændstoffet LPG(propan/butanmix), Motorens styresystem(ECU) modificeres og der etableres en separat indsprøjtning. Dette giver markante økonomiske fordele, idet dieselbrændstoffet og LPG udnyttes bedre(flere kilomter per liter). Hertil kommer en anden fordel; lavere emission af CO, HC og NOx samt partikler. Rent økonomisk er tilbagebetalingstiden for et LPG dieselmix anlæg cirka 2 år i eks. Tyskland. Dette fordi LPG er et dyrere brændstof end diesel, det koster pt. ca. 800 USD per tons fra raffinaderiet. I Danmark er det dog ikke muligt, at udnytte LPG gassen bredt og ej heller automotivt, da det danske LPG marked er et højavance marked, der blokerer udviklingen af nye anvendelser – modsat resten af Europa.

Forbrændingsmotor typer

Produktion af methanol/DME
I Kina ser man methanol/DME som en løsning for at transportere naturgas fra naturgasfelter, der ligger fjernt tilgængeligt. Det er meget nemmere at transportere energi i flydende form end på gasform. Men på lang sigt er DME en løsning, der kan udnytte biomasse og frigøre verden fra fossile brændsler. I 1997 blev Europas største methanolfabrik bygget i Norge ved Tjeldberg odden, her produceres cirka 1 milliard tons methanol om året, på basis af naturgas der ledes ind fra Heidrun feltet.
Tjeldberg odeen Methanolfabrikken

DME og fremtiden
Så med lidt flere forskningsmidler vil DME snart få en fremtid i Danmark og Europa som brændstof i brændselsceller og drivmiddel til biler og lastbiler – ikke som idag: Kun drivmiddel til spraydåser. Tidshorisonten er nok længere end 2020:). Volvo ser den største udfordring i det, at skabe tankningssteder for DME, men mener samtidigt at DME kan erstatte halvdelen af den diesel, der bruges til transportformål i Europa.
Imidlertid er den logistik allerede på plads, da næsten alle lande i Europa har en logistik for autogas/LPG på plads (dog ikke Danmark) – autogassen kører afgiftsmæssigt på dispensation over hele Europa(dog ikke Danmark), men efterhånden som benzinafgifterne mangler i statskasserne, fordi bilejerne skifter fra benzin til autogas, ophæver myndighederne i diverse lande afgiftsfritagelserne på autogas/LPG. Her har LPG branchen (i resten af Europa) så muligheden for at konvertere infrastrukturen til DME, der er fuldstændigt at sidestille med LPG håndteringsmæssigt. Måske denne udvikling vil komme til Danmark, vi kan ihvertfald blive en større del af den, hvis vi bærer os fornuftigt ad…

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

Nye TPED gastanke /flasker til transport på traktorer i landbruget

Qgas.dk har nu stor succes med salg af TPED godkendte gastanke til økologisk ukrudtsbehandling. Vi spår denne løsning en god fremtid, idet fordelene ved at købe billigt udstyr, der kan anvendes af brugerne, og først skal trykprøves efter 15 år er åbenlyse. Så har du din egen TPED beholder er du rigtigt godt stillet, så bestemmer du også hvem der skal fylde gas på!

De nuværende løsninger på markedet koster 100.000 kr/enhed at fabrikere.
Løsningen fra Qgas.dk koster 7.000 kr. per tank, og med to stk frontmonteret på traktoren er du kørende. Vi samarbejder med Maskinstationen AP Grønt, der svejser rammmen sammen med trepunktsophænget. En simpel konstruktion der beskytter tankene/flaskerne mod en evt. påkørsel. Samlet vil prisen næppe overstige 25.000 kr. ekskl. moms for en traktorenhed med to tanke.
Hvis du synes det er spændende så kan du skrive videre her på bloggen.
Vi tror på lavere priser hos Qgas.dk, sådan gør vi landbruget i Danmark konkurrencedygtigt igen. De fine ord og høje priser overlader vi til andre, der varetager gassalg i Danmark.

Udgivet i Flaskegas, Gas pris, Primagaz, Ukrudtsbrænder, Uncategorized | Skriv en kommentar

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 6,000 times in 2010. That’s about 15 full 747s.

In 2010, there were 10 new posts, not bad for the first year! There were 48 pictures uploaded, taking up a total of 8mb. That’s about 4 pictures per month.

The busiest day of the year was June 11th with 311 views. The most popular post that day was Qgas.dk.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar