Kunstig fotosyntese skaber fossilfrit brændstof fra CO2

Californisk projekt med kunstig fotosyntese, der fremstiller brændstof direkte  får 122 millioner USD til at udvikle ny teknologi i stor skala.
Methanol fra kunstig fotosyntese

Kunstig fotosyntese

For 3 uger siden skrev jeg om Direct Fuel projektet:https://c3c4.wordpress.com/2010/10/06/hvordan-udfaser-danmark-fossil-energi/.

Det viser sig,  at i USA har man i juni 2010 startet et JCAP(Joint Center for Artificial Photosynthesis) projekt med 122 millioner USD i støtte de næste 5 år.

http://solarfuelshub.org/

Tankerne er ikke helt nye, men var også fremme lige efter oliekrisen i 1970’erne.

Det nye her er, at der gives massive midler til dette og at en gruppe californiske forskere måske kan skabe basis for en helt ny industri.

Udfordringen for forskerne er ikke processen, den virker og sker på laboratorie basis.
Opgaven er at finde bedre og billigere materialer til en opskalering af denne proces.
Næsten ligesom da Dansk Folke Center for vedvarende Energi i Thy makkede med vindmøller og biogasanlæg for mere end 25 år siden. Her er der virkelig sket noget siden hen.

Både kul, olie, gas og biobrændsel stammer fra fotosyntese processen, hvor planter for millioner af år siden omdannede, og den dag idag omdanner, CO2 til kulstofforbindelser.

Det bliver meget spændende at følge JCAP og Direct Fuel projekterne.
JCAP projektet satser tilsyneladende på at få methanol eller såkaldt “træsprit” ud af den kunstige fotosyntese. Det er lige så effektivt som ethanol/bioethanol som motor brændstof til Otto motorer – blot er det giftigt – for mennesker at drikke!

Reklamer
Udgivet i Sol energi | Skriv en kommentar

Autogas i Europa – det bæredygtige alternativ

Autogassen tordner frem som europas alternative brændstof – for især persontransport. EU har en plan – som Danmark nemt kunne blive en del af, med alle de store fordele der er her.

Europa kommisionen og dens Alternative Fuels Contact group har udstukket vejen frem til 2020 – en ambitiøs 10 års plan, der formentlig lykkedes – fordi det gjorde den forrige faktisk også. Alle lande i unionen (pånær Danmark) havde sociale og økonomiske fordele ud af planen.

Den nye plan for vejtransport med AUTOGAS
10% af al vejtransport i Europa skal løftes med autogas som brændstof – drivmiddel inden 2020. Dette medfører:

20 milliarder EURO sparede omkostninger pga mindre emissioner
CO2 emissionerne reduceret i Europa med 350 millioner tons
41 milliarder EURO i besparelser til bilisterne
7 milliarder EURO i forbedret “betalingsbalance” for EU samlet set
Flere alternativer til tankning af bilen – giver generelt lavere priser og mere forbrugersikkerhed
Et løft til bilindustrien i Europa.

Danmark har ingen plan
Autogas i Europa sælges som et mix af butan og propan, hvilket er rigtig godt, da der er et overskud af butan. I Danmark kan vi desværre ikke gøre brug af den butan der produceres, og derfor eksporteres denne.

Dette skyldes dels verdens højeste afgift på det mest oplagte og miljøvenlige alternative brændstof, der findes. Ligeledes at de danske salgspriser er verdens højeste, og de organisationer og eksperter, der er sat til at lave lobbyarbejde her, reelt ikke har lavet noget som helst.

Det bæredygtige alternativ, der vokser med kometfart i Europa, kan på grund af manglende politisk vilje, evne og lyst samt en kastastrofalt viljeløs lobbyindsats fra brancheorganisationerne ikke se nogen umiddelbar fremtid i Danmark. Men selvfølgelig kommer der autogas til Danmark også, der er så store fordele forbundet med dette, at det ikke kan stoppes, hverken af enkelt selskabers ønsker om priser der er verdens højeste eller politikernes ønsker om afgifter, der også er verdens højeste. Autogas – LPG er det alternative brændstof, der rummer det største fremtidsperspektiv(https://c3c4.wordpress.com/2010/10/06/hvordan-udfaser-danmark-fossil-energi/) og er nemmest at sætte ind med den dag imorgen. Teknologien er der og fungerer i hele Europa.

Se mere om autogas i AEGPL’s rapport Autogas in Europe:
http://www.aegpl.eu/media/16300/autogas%20roadmap.pdf

Se især side 22, her har Danmark ikke sit bidrag med autogas pris fra 2008 på kortet. Dette på trods af at Danmark, via brancheorganisationen EOF, er repræsenteret i AEGPL. Der skulle have været en grøn prik og tallet var i 2008: 1,60 EURO – ja verdens højeste både afgift og pris.  At både priser og afgifter er steget støt lige siden gør det bare endnu mere tankevækkende at bo i Danmark. Og til nytår, ja så stiger afgifterne igen. Se mere om autogaspriser her: http://qgas.dk/pages.asp?HPID=46&subpage=51

 

Udgivet i Autogas, Gas pris, Uncategorized | Skriv en kommentar

Hvordan udfaser Danmark fossil energi?

 Der er behov for endnu mere forskning hvis Danmark skal være fossilfri i 2050. Lagring af solenergi med propan som lagringsmedie er kernen i nyt forskningsprojekt: Direct Fuel.
 

Solenergi omdannes til propan

 

Udfasning af fossil energi
Det kommer ikke til at ske de næste mange år. Det ved alle.

Alternativer til fossil energi
Danmark kan ikke gøre det med vindenergi, solceller og energipil – selv indenfor en lang årrække. Vi har ingen vandkraft som vores nabolande, der kan producere CO2 fri elektricitet.
Den tilgængelige energi fra vand, vind, biomasse og geotermi er med dagens behov utilstrækkelige og det vil desuden kræve ressourcer, som Danmark ikke råder over, at kunne udnytte det potentiale der er her.

Biobrændsler
Disse er der meget fokus på lige nu, debatten mangler desværre ofte et element: Danmark har simpelthen ikke det nødvendige areal til at producere andet end et fragment af det der behøves.
Så der forskes og bruges utrolige midler på noget, der aldrig bliver andet en et beskedent bidrag til at nå målet om et samfund frit for fossile brændstoffer med deraf følgende CO2 udledning. Dette arealproblem eller skaleringsproblem er det samme for både vind, vand, sol og geotermi.

Solenergi
Denne energikilde er ofte glemt og overset i debatten. På trods af mange års anvendelse. Det er der mange grunde til – især at det er svært at udnytte den!. Vi har kendt til både simple og mere komplicerede anlæg i årevis, og der er forsket – men ikke nær nok.
Den energi der indstråles fra solen dækker altid den halve klode og er nok til at holde alt tænkeligt kørende. Energien er til rådighed, men på et enormt areal. Der er således brug for nytænkning og helt ny teknologi for at udnytte solen bedre.

Der er brug for revolutionerende forskning – lagring af solenergi.
Med brug af den eksisterende teknologi, er det ikke muligt sådan som vores jord er befolket, at slippe af med fossile brændsler. Det kan selvfølgelig være et mål, men for at opnå dette, skal der sættes ind med ukendte enorme ressourcer. Måske kan det alligevel lade sig gøre, der er ihvertfald sat et forskningsprojekt i søen, hvor man ved hjælp af nye kemiske bindinger, metabolisme, cyanobakterier og fotosyntese kan fremstille lagerfast solenergi. På hvilken form da? Ja såmænd som flaskegas – propan. Denne model er CO2 neutral, da den fremstillede propan ikke er fossil. Propan er meget nem at lagre og transportere under lavt tryk(derfor anvendes det af 5,3 millioner billister i EU og 7 millioner i Europa). Der er netop afsat 30 millioner kr. til dette i EU regi, med projektstart 1.10.2010. Teknologien findes ikke idag. Og en grundlæggende revolution af teknologien er nødvendig før solens fulde potentiale kan udnyttes – også i Danmark. Både til transport og opvarmning.

Hvad gør vi i Danmark?
Det er interessant at observere, hvordan der kun afsættes få midler til netop denne innovative forskning, som der er fremtid i  – på den lange bane. Politikerne står i kø for at skabe resultater på den helt korte bane, resultater der i virkeligheden ikke batter noget. Men måske mangler der viden om dette, eller i det hele taget en mere sammenhængende energivision i Danmark. De enkelte energiselskaber, industrier og interesseorganisationer har ofte modstridende interesser, og politikerne kan kun blive enige om, at vedvarende energi skal udgøre en stigende andel af Danmarks energiforsyning i fremtiden. Men hvordan når vi det mål? Øget forskning indenfor de områder, hvor Danmark kan gøre en forskel og mere langsigtet planlægning uden hensyntagen til snævre særinteresser. Det er dog glædeligt, at Danmark er repræsenteret ved Københavns Universitet, blandt de 9 universiteter, der er med i projektet.

Nøgternt set er det kun solenergien, der kan give os rigtig vedvarende energi, der kan udnyttes overalt.
Vi skal blot have nøglen til at lagre solenergien, og udnytte den indstråling der er til rådighed – 100%  – på udvalgte arealer.

Fremtiden kan vi godt tage hjem i vores stuer
Hvad kan vi så gøre, mens vi venter. Kombinere en solfanger med et mindre propan tank anlæg nedgravet eller gemt væk. Når tiden er til det, vil man så kunne bytte sin solfanger ud med ny teknologi og kombinere gaskedlen og sit mini tankanlæg på en helt ny måde.

Se dette link: http://www.directfuel.eu

Udgivet i Sol energi, Uncategorized | Tagget | 3 kommentarer

Autogassen vinder frem i alle lande rundt om Danmark

I Tyskland nærmer antallet af autogas stationer sig 6000 stk.

I Europa er der 27.000 tankstationer, der sælger autogas og 5,3 millioner køretøjer, der kører på autogas.
Autogas eller LPG er det mest udbredte alternative brændstof der findes, og det går fint hånd i hånd med naturgassen. Samfundsøkonomisk er der store fordele, men disse er der ingen der kender. Dette skyldes et mix af ekstremt høje afgifter på produktet(ingen undtagelses- og fordelsregler ved et miljøvenligt brændstof i forhold til alle andre lande i Europa) og en produktpris/salgspris i Danmark, der er uden sidestykke i HELE verden!
Undersøgelser i 2010 viser at den gas der sælges i Danmark hidtil har været verdens dyreste.

Idag markedsføres autogas til hele TRE gange den pris det koster i Tyskland. Om dette skyldes afgifter alene som FDM konkluderer i septembernummeret af Motor er svært at forstå. Men selvfølgelig er der ikke meget salg med sådanne priser. Men man skal huske på at benzinen også er afgiftsbelagt. Et rigtigt dækkende netværk med autogas tankstationer kommer dog næppe de første par år.

Qgas.dk vil med hjemme tankningsanlæg for den etablerede autogas bilpark, der primært tilhører andre europæere, som arbejder i Danmark, gøre det muligt at spare 2-3 kr per liter brændstof i forhold til 95 oktan.

Udgivet i Autogas, Gas pris | Skriv en kommentar

All time low – I Tjekkiet koster 1 liter LPG 0,5 Euro – ja hvem der kørte på gas:)

Se hvordan man reklamerer for at få danske gasbiler en tur forbi en af de 750 tjekkiske tanksstationer der forhandler autogas:

http://www.czechtourism.com/dan/dk/docs/practical-info/faq/transport/05-lpg/

Karlstein i Tjekkiet bruger propan gas til at varme de gamle bygninger

Priserne er lave i Tjekkiet, det er de osse i Tyskland! Se nogle af de mange netfora og bliv forundret over, hvordan man ser på Danmark. Det er morsom, men osse ALVORLIG læsning, når man ikke kan forstå, hvad der sker. Men der er jo ikke mange danskere der læser tyske hjemmesider:), men i mellemtiden er listeprisen i Danmark “kun” steget med ca. 1,3 – 2 kroner i værste tilfælde per liter. Han spørger om vi er vanvittige i Danmark?????? Ihvertfald er superbenzin noget billigere at køre på, da dansk autogas på de 7 tankstationer, der udbyder dette koster ca 11-12 kr/liter med moms på standeren.

Udgivet i Autogas, Gas pris | 1 kommentar

Honda MCHP generator, sådan ser den ud

http://www.youtube.com/watch?v=R1MXvfnmHLA&feature=PlayList&p=9D2D192C0C5363EA&playnext_from=PL&index=0&playnext=1

Denne video viser hvordan et MCHP anlæg ser ud.

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Skriv en kommentar

Micro kraft/varme – MCHP – Jordvarme/solvarme og propan FREE

Micro kraft/varme, er det en mulighed på LPG eller propan gas? Ja, hvis prisen på anlægget er rigtig – og propan prisen er offentlig og prisdannelsen honorerer de krav, der stilles til leverancer af energiprodukter til almindelige forbrugere. Læs mere om dette på www.qgas.dk.  Ligeledes skal løsningen være bæredygtig miljømæssigt og afskrivningsmæssigt for køberen. Forudsætningerne er til stede visse steder ude på landet, hvor kortlægningen af mange kunders energiforbrugsprofil viser, at her kan man investere i specialanlæg og få en rimelig tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstiden falder, såfremt der er naturgas tilstede, da det altid er billigere end propan gas.

Se dette link, som det er lidt svært at finde baggrunden for, men det handler om MCHP og salg af propangas til den del af befolkningen, der bor udenfor byområder og områder med naturgasnet, hvor der ikke kan sælges propan gas.
Det er faktisk et europæisk fremstød for  propan gas lanceret af SHV Gas, der er hollandsk ejet.
Free – Future of Rural Energy Europe: http://www.rural-energy.eu/en/home-en

Udgivet i Micro CHP | Tagget , | 4 kommentarer